File: calcul/js/translations/validators/cy.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/cy.js  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/cy.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 8,232 bytes
 

Contents

Download
(function (Translator) {
  // cy
  Translator.add("This value should be false.", "Dylid bod y gwerth hwn yn ffug.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be true.", "Dylid bod y gwerth hwn yn wir.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be of type {{ type }}.", "Dylid bod y gwerth hwn bod o fath {{ type }}.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be blank.", "Dylid bod y gwerth hwn yn wag.", "validators", "cy");
  Translator.add("The value you selected is not a valid choice.", "Nid yw'r gwerth \u00e2 ddewiswyd yn ddilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.", "Rhaid dewis o leiaf {{ limit }} opsiwn.", "validators", "cy");
  Translator.add("You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.", "Rhaid dewis dim mwy na {{ limit }} opsiwn.", "validators", "cy");
  Translator.add("One or more of the given values is invalid.", "Mae un neu fwy o'r gwerthoedd a roddwyd yn annilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This field was not expected.", "Nid oedd disgwyl y maes hwn.", "validators", "cy");
  Translator.add("This field is missing.", "Mae'r maes hwn ar goll.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid date.", "Nid yw'r gwerth yn ddyddiad dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid datetime.", "Nid yw'r gwerth yn datetime dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid email address.", "Nid yw'r gwerth yn gyfeiriad ebost dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file could not be found.", "Ni ddarganfyddwyd y ffeil.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file is not readable.", "Ni ellir darllen y ffeil.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.", "Mae'r ffeil yn rhy fawr ({{ size }} {{ suffix }}). Yr uchafswm \u00e2 ganiateir yw {{ limit }} {{ suffix }}.", "validators", "cy");
  Translator.add("The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.", "Nid yw math mime y ffeil yn ddilys ({{ type }}). Dyma'r mathau \u00e2 ganiateir {{ types }}.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be {{ limit }} or less.", "Dylai'r gwerth hwn fod yn {{ limit }} neu lai.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.", "Mae'r gwerth hwn rhy hir. Dylai gynnwys {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol neu lai.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be {{ limit }} or more.", "Dylai'r gwerth hwn fod yn {{ limit }} neu fwy.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.", "Mae'r gwerth hwn yn rhy fyr. Dylai gynnwys {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol neu fwy.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should not be blank.", "Ni ddylai'r gwerth hwn fod yn wag.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should not be null.", "Ni ddylai'r gwerth hwn fod yn null.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be null.", "Dylai'r gwerth fod yn null.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not valid.", "Nid yw'r gwerth hwn yn ddilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid time.", "Nid yw'r gwerth hwn yn amser dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid URL.", "Nid yw'r gwerth hwn yn URL dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("The two values should be equal.", "Rhaid i'r ddau werth fod yn gyfystyr a'u gilydd.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.", "Mae'r ffeil yn rhy fawr. Yr uchafswm \u00e2 ganiateir yw {{ limit }} {{ suffix }}.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file is too large.", "Mae'r ffeil yn rhy fawr.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file could not be uploaded.", "Methwyd ag uwchlwytho'r ffeil.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be a valid number.", "Dylai'r gwerth hwn fod yn rif dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This file is not a valid image.", "Nid yw'r ffeil hon yn ddelwedd dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This is not a valid IP address.", "Nid yw hwn yn gyfeiriad IP dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid language.", "Nid yw'r gwerth hwn yn iaith ddilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid locale.", "Nid yw'r gwerth hwn yn locale dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is not a valid country.", "Nid yw'r gwerth hwn yn wlad dilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value is already used.", "Mae'r gwerth hwn eisoes yn cael ei ddefnyddio.", "validators", "cy");
  Translator.add("The size of the image could not be detected.", "Methwyd \u00e2 darganfod maint y ddelwedd.", "validators", "cy");
  Translator.add("The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.", "Mae lled y ddelwedd yn rhy fawr ({{ width }}px). Y lled mwyaf \u00e2 ganiateir yw {{ max_width }}px.", "validators", "cy");
  Translator.add("The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.", "Mae lled y ddelwedd yn rhy fach ({{ width }}px). Y lled lleiaf \u00e2 ganiateir yw {{ min_width }}px.", "validators", "cy");
  Translator.add("The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.", "Mae uchder y ddelwedd yn rhy fawr ({{ width }}px). Yr uchder mwyaf \u00e2 ganiateir yw {{ max_height }}px.", "validators", "cy");
  Translator.add("The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.", "Mae uchder y ddelwedd yn rhy fach ({{ width }}px). Yr uchder lleiaf \u00e2 ganiateir yw {{ min_height }}px.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should be the user current password.", "Dylaid bod y gwerth hwn yn gyfrinair presenol y defnyddiwr.", "validators", "cy");
  Translator.add("This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.", "Dylai'r gwerth hwn fod yn union {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol o hyd.", "validators", "cy");
  Translator.add("The file was only partially uploaded.", "Dim ond rhan o'r ffeil ag uwchlwythwyd.", "validators", "cy");
  Translator.add("No file was uploaded.", "Ni uwchlwythwyd unrhyw ffeil.", "validators", "cy");
  Translator.add("No temporary folder was configured in php.ini.", "Nid oes ffolder dros-dro wedi'i gosod yn php.ini.", "validators", "cy");
  Translator.add("Cannot write temporary file to disk.", "Methwyd ag ysgrifennu'r ffeil dros-dro ar ddisg.", "validators", "cy");
  Translator.add("A PHP extension caused the upload to fail.", "Methwyd ag uwchlwytho oherwydd ategyn PHP.", "validators", "cy");
  Translator.add("This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.", "Dylai'r casgliad hwn gynnwys {{ limit }} elfen neu fwy.", "validators", "cy");
  Translator.add("This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.", "Dylai'r casgliad hwn gynnwys {{ limit }} elfen neu lai.", "validators", "cy");
  Translator.add("This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.", "Dylai'r casgliad hwn gynnwys union {{ limit }} elfen.", "validators", "cy");
  Translator.add("Invalid card number.", "Nid oedd rhif y cerdyn yn ddilys.", "validators", "cy");
  Translator.add("Unsupported card type or invalid card number.", "Unai ni dderbynir y math yna o gerdyn, neu nid yw rhif y cerdyn yn ddilys.", "validators", "cy");
})(Translator);

For more information send a message to info at phpclasses dot org.